STYRELSEN

Båstadsträffen

Styrelsen, Stadgar, Protokoll och regler

Uppdaterad: 2019-12-30


Kontakta styrelsenTerese Cederlöf

Sverige

Ordförande


Kontakt med pressen


Web: www.teresec.se

Email: tc@tessanc.se

Andrea Gullros

Sverige & Holland

Sekreterare


Redaktör för Facebook Båstadsträffen


Email: andreagullros@gmail.com

Mobilnr: +46 73-7403015


Alexandra Fredenhof

Sverige

Ledamot


Externa kontakter som rör transrelaterade frågor

Ulla Hansen

Danmark

Ledamot


Värdinna under Båstadsträffen. Introducerar nya gäster som kommer till träffarna. Kontakta gärna innan träffen om du har några frågor.


Email: uh25872@gmail.com


Eva Benner

Sverige

Ledamot


Sköter hemsidan. Leder workshops med fokus på transrelaterade frågor.

Håller kontakt med träffens musiker och gästande entreprenörer.


§

Båstadsträffens

Stadgar, protokoll och andra regler


ERSÄTTNING RESOR

Enligt FPES styrdokument: Reseersättningar


Styrelsemedlem i Båstadsträffens avdelning, som är medlem i FPES och deltar i träffarna får resa och 2 övernattningar max två gånger per år på samma sätt som ledamot.


Förstagångsbesökare som är eller blir medlem i FPES under Båstadsträffen får ersättning med halva resekostnaden. För att du skall få ersättning behöver du kontakta styrelsen på själva träffen angående medlemskap och hur man får reseersättning.BÅSTADSTRÄFFENS ÅRSMÖTET ÄGER RUM LÖRDAGEN DEN 9 MAJ 2020 PÅ ENEHALL


ÅRSMÖTESHANDLINGAR

(kompletta handlingar kommer framöver)

FOTOKODEX FÖR BÅSTADSTRÄFFEN

Styrelsen har tagit fram en fotokodex för Båstadsträffarna. Vi uppmanar alla besökare att läsa vår kodex och följa den på träffen.


(C) Båstadsträffen 1997- 2020