STYRELSEN

Styrelsen
Terese

Sverige

Ordförande


Kontakt med pressen


Web: www.tessanc.se

Email: tc@tessanc.se

Andrea

Sverige & Holland

Sekreterare


Redaktör för Facebook Båstadsträffen


Email: andreagullros@gmail.com

Mobilnr: +46 73-7403015


Alexandra

Sverige

Ledamot


Externa kontakter som rör transrelaterade frågor

Ulla

Danmark

Ledamot


Värdinna under Båstadsträffen. Introducerar nya gäster som kommer till träffarna. Kontakta gärna innan träffen om du har några frågor.


Email: uh25872@gmail.com

Danielle

Sverige

Ledamot


Email:

danielleenestedt49@gmail.com 

Bente

Danmark

Ledamot


ERSÄTTNING RESOR

Enligt FPES styrdokument: Reseersättningar


Styrelsemedlem i Båstadsträffens avdelning, som är medlem i FPES och deltar i träffarna får resa och 2 övernattningar max två gånger per år på samma sätt som ledamot.


Förstagångsbesökare som är eller blir medlem i FPES under Båstadsträffen får ersättning med halva resekostnaden. För att du skall få ersättning behöver du kontakta styrelsen på själva träffen angående medlemskap och hur man får reseersättning.
    FOTOKODEX FÖR BÅSTADSTRÄFFEN

    Styrelsen har tagit fram en fotokodex för Båstadsträffarna. Vi uppmanar alla besökare att läsa vår kodex och följa den på träffen.


    (C) Båstadsträffen 1997- 2021