Medlemsmöte Höst 2022

Ärenden vid båstadsträffens medlemsmöte med minst 20 medlemmar!

Vid möte som ej är årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:


1: Faställande av röstlängd för mötet.

2: Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3: Fastställande av föredragningslista.

4: Val av Ordförande och Sekreterare för mötet.

5: Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.

6: Behandling av Styrelsens förslag( inte motioner där det sker på Årsmöte)

7: Fylnadsval av Styrelsen.

8: Tidspunkt kommande båstadsträffar.

9: Övriga frågor.


Styrelsen Båstadsträffen info:

Styrelsen har för avsikt att ha bra kontakt med alla medlemmarna på båstadsträffen och följa upp förslag och ideer såsom motioner.

Just nu hade vi en skiftning i var styrelsen så blev Andrea invald till Ordförande och Kajsa till sekreterare, tyvärr har Bente avsagt sig som Ordförande och tackar vi henne för den tiden att hon var med.

Möte blir inte beslutmässigt med mindre än 20 medlemmar enligt var stadgarna.Då är det Styrelsen som är beslutmässigt.

Årsmöte ska den här gången inte äga rum på Höstträffen men via länk i November, detta har vi vald så att göra pga situationen efter osäkerheten med härjande epidimier, skiftning i Styrelsen, övertagande av hemsida och därmed i kort tid sammanställa ett programma till båstadsträffen.

Vi har bestämd att ha Träff på Enehall istället än på Solstickan(melbystrand) detta pga osäkerheten med det nybyggda hotell och redan halv fullbokade stugor, köket mm.

Vi var medveten om att Pensionat Enehall inte har ett restaurang så hittade vi andra alternativen i närheten, vi är övertygade att det kommer att funka!

Vi ses i Båstad!


Styrelsen.
Anmäll till möte