STYRELSEN

Båstads Träffen

Båstadsträffen

Styrelsen, Stadgar, Protokoll och regler

Uppdaterad: 2018-02-28

 

Kontakta styrelsen

 

 

Terese Cederlöf

Sverige

Ordförande

 

Kontakt med pressen

 

Web: www.teresec.se

Email: tc@tessanc.se

Andrea Gullros

Sverige & Holland

Sekreterare

 

Redaktör för Facebook Båstadsträffen

 

Email: andreagullros@gmail.com

Mobilnr: +46 73-7403015

 

 

 

 

 

Alexandra Fredenhof

Sverige

Ledamot

 

Externa kontakter som rör transrelaterade frågor

Ulla Hansen

Danmark

Ledamot

 

Värdinna under Båstadsträffen. Introducerar nya gäster som kommer till träffarna. Kontakta gärna innan träffen om du har några frågor.

 

Email: uh25872@gmail.com

 

 

 

 

 

Eva Benner

Sverige

Ledamot

 

Sköter hemsidan. Leder workshops med fokus på transrelaterade frågor.

Håller kontakt med träffens musiker och gästande entreprenörer.

 

§

Båstadsträffens

Stadgar, protokoll och andra regler

 

ERSÄTTNING RESOR

Enligt FPES styrdokument: Reseersättningar

 

Styrelsemedlem i Båstads lokalavdelning som är medlem i FPES och deltar i träffarna får resa och 2

övernattningar max två gånger per år på samma sätt som ledamot.

 

Förstagångsbesökare som är eller blir medlem i FPES under Båstadsträffen får ersättning med halva resekostnaden. För att du skall få ersättning behöver du kontakta styrelsen på själva träffen angående medlemskap och hur man får reseersättning.

 

TRÄFFAVGIFT

Träffavgiften för icke medlemmar i FPES är för närvarande 100 kr. När man erlagt träffavgift kan man välja om man samtidigt vill bli medlem i FPES - utan extra kostnad.

 

 

STADGAR

Stadgar Båstadsträffen 2018-04-01.pdf

 

PROTOKOLL

Protokoll Båstadsträffen maj 2015-ENDELIGT.pdf

Protokoll Båstadsträffen maj 2015-SVENSKA.pdf

Protokoll Båstadsträffen sept 2015.pdf

Protokoll Båstadsträffens årsmöte 2016

Protokoll Medlemsmöte Höst 2016

 

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE/PLAN

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2018

 

BÅSTADSTRÄFFENS ÅRSMÖTE 2018-05-12

Här finner du Kallelse till årsmötet som tillsammans med

Styrelsens Förslag kommer att finnas tillgängliga i receptionen

 

 

FOTOKODEX FÖR BÅSTADSTRÄFFEN

Styrelsen har tagit fram en fotokodex för Båstadsträffarna. Det finns en KORT och LÅNG version. Vi uppmanar alla besökare att läsa vår kodex och följa den på träffen.

 

(C) Båstadsträffen 1997- 2018